Ogłoszenie o zakończonym naborze uczestników do projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Dotyczy: staży , kursów/szkoleń

Ogłoszenie o zakończonym naborze uczestników do projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Dotyczy: staży , kursów/szkoleń

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W dniu 29 maja 2020 r. zakończyła się rekrutacja do projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące zakwalifikowanych uczestników zawierają listy kandydatów.

Każdy zakwalifikowany Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania w ciągu 7 dni od daty zakończenia rekrutacji Regulaminu uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” oraz Oświadczenia Uczestnika Projektu „Śląskie. Zawodowcy”.