Ogłoszenie dotyczące terminu naboru wniosków szkoleniowych kadry pedagogicznej nr 1/2020  w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Ogłoszenie dotyczące terminu naboru wniosków szkoleniowych kadry pedagogicznej nr 1/2020 w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza Oraz MŚP w Katowicach uprzejmie informuję, że ogłoszony został pierwszy nabór wniosków szkoleniowych, które będzie można składać w okresie od 15.06.2020 do 31.07.2020 r.

W załączeniu przesłane informacje przez Lidera Projektu – Urząd Marszałkowski

Wsparcie dla kadry pedagogicznej ma charakter uzupełniający w stosunku do wsparcia oferowanego uczniom. W związku z powyższym, wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęci jedynie przedstawiciele kadry pedagogicznej zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, z których uczniowie przystąpili do projektu.

Zapraszamy wszystkich Państwa do skorzystania z oferty. Jeżeli Państwo nie zechcecie sami skorzystać z oferty prosimy o przekazanie jej,  nauczycielom zatrudnionym w Państwa szkołach.

Link do informacji o ogłoszeniu naboru na naszej stronie projektu Śląskie. Zawodowcy:

https://zawodowcy.slaskie.pl/content/ogloszenie-o-terminie-naboru-wnioskow-szkoleniowych-kadry-pedagogicznej

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

  1. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Tel. +48 32 774 0 412

piotr.bogacz@slaskie.pl

slaskie.pl

powstania.slaskie.pl

Załącznik:

Nabór wniosków