O Stowarzyszeniu

 • Nazwa: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Mechanika” w Raciborzu
 • Siedziba: ul. Zamkowa 1,  47 400 Racibórz
 • KRS: 0000477857 Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • REGON: 243396685
 • NIP: 639-20-05-632
 • Numer Konta: Raiffeisen Polbank: 53 1750 0012 0000 0000 3634 0975

Władze

Zarząd:

 • Romuald Samlik – Prezes
 • Marek Gdesz – Wiceprezes
 • Patrycja Kozak – Sekretarz
 • Elżbieta Gargulińska – Skarbnik
 • Sławomir Janowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Janusz Matyja
 • Wojciech Przygoda
 • Piotr Leks

Cele i założenia

 • Kultywowanie pamięci i tradycji Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu.
 • Promowanie absolwentów szkoły, nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów, uczniów, nauczycieli, sympatyków i przyjaciół szkoły.
 • Wymiana doświadczeń między absolwentami szkoły oraz popularyzacja ich osiągnięć.
 • Aktywny udział członków Stowarzyszenia w życiu społecznym miasta Racibórz i regionu.
 • Udzielanie wszechstronnej pomocy szkole w realizacji jej zadań dydaktycznych i wychowawczych.
 • Udzielanie pomocy uczniom szkoły znajdującym się w trudnej sytuacji losowej i materialnej.
 • Promowanie działalności i osiągnięć szkoły, jej najbardziej zasłużonych nauczycieli i absolwentów oraz samego Stowarzyszenia.
 • Działalność na rzecz oświaty.

Informacje dodatkowe

Do pobrania:

Dane kontaktowe:

 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Mechanika” w Raciborzu
 • 47 – 400 Racibórz, ul. Zamkowa 1
 • tel. 32 4154633
 • e-mail: stowarzyszenie@zsm.slask.pl