Młodzież „Mechanika” z wizytą w Domu Pomocy Społecznej

Młodzież „Mechanika” z wizytą w Domu Pomocy Społecznej

12 grudnia spora grupa uczniów wraz z panią Martyną Brzezińską odwiedziła podopiecznych Domu Pomocy Społecznej,  gdzie zaprezentowała przedstawienie „Kolędnicy”.

W tym roku kalendarzowym odbyło się wiele takich wizyt w raciborskich placówkach, min.:

  • 9.01.2018 – Dom Złotej Jesieni i Dom Pomocy Społecznej – „Oblicza Miłości”

udział wzięli uczniowie z klas: Ib T, Ib B, IIf T

  • 25.01.2018 – Zespół Szkół Specjalnych – „ Baśniowy Ambaras”, postać św. Izydora i warsztaty z origami

udział wzięli uczniowie z klas: Ib T, Ib B, Ie T (jeden uczeń)

  • 10.10.2018 – Przedszkole Integracyjne – ul. Bielska Racibórz „ Baśniowy Ambaras”, postać św. Izydora i warsztaty z origami

udział wzięli uczniowie z klas: IIb T, IIb B, IIe T (jeden uczeń)

  • 12.12.2018 – Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu„Kolędnicy”

udział wzięli uczniowie z klas: IId T, IIb B, If T, Ic T

  • 13.12.2018 – Dom Pomocy Społecznej „Kolędnicy”

udział wzięli uczniowie z klas: IId T, IIb B, If T, Ic T

Celem imprez integracyjnych przygotowanych przez młodzież jest wzajemne wychowanie do tolerancji, zrozumienia i pełnej integracji młodzieży i dzieci. Każde spotkanie jest ogromnym doświadczeniem dla wszystkich uczestników. Dla młodych to chwile refleksji i przygotowania do dorosłości.

Ważne jest uwrażliwienie młodzieży na los drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na otaczający nas świat oraz na możliwość jego zmiany poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących.

Pani Martyna Brzezińska dziękuje zaangażowanym uczennicom i uczniom za udział w tej szczególnej ewangelizacji oraz godne reprezentowanie naszej szkoły w środowisku.

Aldona Krajewska,
zdjęcia pochodzą z archiwum pani Martyny Brzezińskiej