Zmarł Pan Eryk Hałacz

Zmarł Pan Eryk Hałacz

Z ogromnym smutkiem informujemy, że 14 sierpnia 2020 zmarł Pan Eryk Hałacz. Był zatrudniony w naszej szkole jako nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz nauczyciel zawodu w szkolnych warsztatach.

W pamięci pozostanie jako człowiek pogodny, życzliwy i serdeczny. Ceniliśmy go za poczucie humoru, cierpliwość i gotowość niesienia pomocy innym.

Tak wspomina śp. Eryka Hałacza pan Stanisław Kapuśniak (emerytowany kierownik warsztatów):

„Eryk Hałacz to nauczyciel zawodu o bardzo długim (ponad 50-lat) stażu pracy pedagogicznej. Praca w warsztatach szkolnych na różnych działach była Jego pasją. Był przysłowiową „złotą rączką” w procesie szkoleniowo-produkcyjnym, który w tym czasie prowadziły warsztaty. Dokładny, zaangażowany w pracy, życzliwy i pomagający uczniom. Wspaniały fachowiec, kolega, nauczyciel, lubiany i wysoko ceniony. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.”

Eryk Hałacz otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania w 1974 roku, Złoty Krzyż Zasługi w 1975 roku oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1991 roku.

Poza pracą w szkole przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Klubu Sportowego “Zryw” Kornowac, był propagatorem gry w skata oraz organizatorem turniejów.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie „Mechanika”

Pogrzeb śp. Eryka Hałacza rozpocznie się mszą św.  w sobotę 22.08.2020 r. o godz. 10.00 w Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Pogrzebieniu.