Mechanik Roku 2019

Mechanik Roku 2019

We wtorek  4 czerwca 2019 r. odbył się etap praktyczny konkursu „Mechanik Roku” – edycja 2018/2019, organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimniazjalnych w Pszowie. Zwycięzcą został Artur Duda z klasy III bB. Jako zwycięzca tego konkursu został zwolniony z części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap teoretyczny, polegający na rozwiązaniu testu, przeprowadzony został w maju, a przystąpili do niego uczniowie klasy IIb B i IIIb B.

Etap praktyczny, do którego zakwalifikowani zostali trzej uczniowie z najwyższym dorobkiem punktów części teoretycznej, odbywał się w warsztacie samochodowym pod nadzorem komisji Cechu Rzemiosł Różnych z Wodzisławia Śląskiego. Zadaniem do wykonania przez Artura było, wymiana turbosprężarki oraz przeprowadzenie przeglądu pojazdu pod względem zużycia eksploatacyjnego wraz z wymianą płynów i materiałów eksploatacyjnych.

Gratulujemy zwycięstwa i życzymy powodzenia na teoretycznym egzaminie zawodowym.