” Poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem,
najistotniejszą, najbardziej podstawową i decydującą wartością w jego życiu
jest jego CZŁOWIECZEŃSTWO”
Maria Grzegorzewska

mgr Aleksandra Piwowar

Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 – 13.00
wtorek: 8.30 – 12.30
środa: 13.00 – 16.00
czwartek: 8.00 – 14.00
piątek: 8.00 – 12.00


ZADANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO:

 1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami.
 2. Współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w pracy z uczniem posiadającym orzeczenie PPP.
 4. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.
 5. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów objętych kształceniem specjalnym.
 6. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.
 7. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ DECYDUJĄC SIĘ NA ROZMOWĘ Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM:

 • Całkowitej dyskrecji;
 • Wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia informacji to decyzja będzie należała tylko do Ciebie;
 • Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga;
 • Otrzymasz za to informację na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomocy;

DROGI UCZNIU – zwróć się do pedagoga specjalnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać;
 • Nie potrafisz poradzić sobie z w emocjami;
 • Masz problemy z nauką

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!

DROGI RODZICU – zwróć się do pedagoga specjalnego gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
 • Masz pytania dotyczące osiągnięć edukacyjnych dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
 • Szukasz pomocy;

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości!