Za nami I semestr roku szkolnego 2018/2019.
Odnotowaliśmy 1587 wypożyczeń.

Najczęściej po książkę sięgali:

 • Maciej Kaniowski IV DT  – wypożyczył 42 książki
 • Mateusz Waniczek II ET –  36 książek
 • Tymoteusz Mierzyński  II AT – 24 książki

Najwyższą średnią wypożyczeń na ucznia osiągnęły klasy:

 • IV DT –3,5 wol.
 • II ET – 2,3 wol.
 • III CT i III FT – 2,6 wol.

Wyjątkowy dla biblioteki szkolnej rok zakończyliśmy imponującymi liczbami:

– zakupiono ponad 600 nowych tytułów,
– wypożyczono 2236 woluminów,
– najwięcej książek w przeliczeniu na ucznia wypożyczyły klasy: 

 • IV DT – 9,6 wol.
 • III DT – 5,6  wol.
 • IV AT  – 3,7 wol.

  najaktywniejsi czytelnicy to:

 • Mateusz Waniczek I ET – 72 książki
 • Szymon Kubala IV DT – 62 książki
 • Łukasz Gałeczka IV DT – 62 książki

Czy kolejny rok będzie podobny? Czas pokaże.