„Mechanik”podniósł kompetencje cyfrowe swoich uczniów

„Mechanik”podniósł kompetencje cyfrowe swoich uczniów

Miniony tydzień upłynął w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu pod znakiem szkoleń ICT pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych z  Media 3.0”.

W dniach 5 – 8 lutego w CKZiU Nr 2 Mechanik odbyły się szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
W warsztatach wzięli udział uczniowie klas trzecich i czwartych technikum  oraz trzecich klas szkoły branżowej I stopnia: 3a T, 3b T, 3c T, 3d T, 3e T, 3f T, 4a T, 4b T, 4c T, 4d T, 4f T, 3a Z, 3b Z, 3c Z, 3d Z.
W ciągu czterech dni zajęć swoje umiejętności podniosło prawie 360 uczniów.

Każdemu z oddziałów klasowych umożliwiono dokonanie wyboru trzech dowolnych tematów spośród sześciu: „Marketing społecznościowy”, „Innowacje”, „Obecność w sieci”, „Cyberbezpieczeństwo”, „Sztuczna inteligencja”, „Zarządzanie danymi”.
Tematyka  paneli szkoleniowych wspaniale wkomponowuje się w treści nauczania przekazywane w naszym Centrum podczas zajęć dydaktycznych.
Młodzież w trakcie warsztatów z trenerami omawiała zagadnienia, które podsumowują, ugruntowują, systematyzują wiedzę już posiadaną oraz rozszerzają ją o wiele nowych interesujących wątków tematycznych.
Całość zajęć była utrzymana w formie ciekawych i aktywizujących uczniów ćwiczeń.

Każdy uczeń biorący udział w szkoleniu otrzyma imienny certyfikat Facebokooka – partnera przedsięwzięcia.

Mirosław Uliczka