Listy kandydatów przyjętych do szkoły

Listy kandydatów przyjętych do szkoły

Publikujemy listy kandydatów przyjętych do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”:
Technikum nr 4:
1) technik mechanik
2) technik elektronik
3) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
4) technik informatyk
5) technik mechatronik
6) technik elektryk

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4:
1) klasa wielozawodowa
2) mechanik pojazdów samochodowych
3) ślusarz
4) elektryk