Jubileuszowe spotkanie nauczycieli „Mechanika” i SŠT „Kolofik” z Opawy

Jubileuszowe spotkanie nauczycieli „Mechanika” i SŠT „Kolofik” z Opawy

W środę 30 listopada 2022r. odbyło się spotkanie nauczycieli zaprzyjaźnionych szkół: raciborskiego „Mechanika” i SŠT „Kolofik” z Opawy. Okazją do spotkania był jubileusz 30 – lecia współpracy.
Była to druga część jubileuszowych obchodów – po czerwcowej wizycie nauczycieli „Mechanika” w Opawie. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego posiedzenia obu rad pedagogicznych w szkolnej auli. Uczestniczyły w nim także osoby, które rozpoczęły tę współpracę i przez wiele lat ją rozwijały, w tym ówcześni dyrektorzy obu szkół: Krystyna Stoczek i Jaroslav Burda. Po powitaniu gości przez dyrektora Centrum, głos zabrali: obecny i były dyrektor szkoły w Opawie – Josef Vondal i Jaroslav Burda, który we wspomnieniach wrócił do początków wzajemnych relacji oraz przywołał kilka ciekawostek z tych 30 lat.
Po części oficjalnej goście z Czech zostali zaproszeni na krótki spacer po pracowniach „Mechanika”, a w rolę przewodników wcielili się wicedyrektor Mirosław Uliczka oraz kierownik Centrum Leszek Kuzdrowski. Dziękujemy również opiekunom poszczególnych pracowni.
Po zwiedzaniu szkoły dalsza część jubileuszowego spotkania upłynęła w miłej, nieformalnej atmosferze, na wspomnieniach i dzieleniu się doświadczeniami.