Uczniowie „MECHANIKA” z wizytą na Politechnice Opolskiej

Uczniowie „MECHANIKA” z wizytą na Politechnice Opolskiej

W dniu 13 grudnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych na Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki  Politechniki Opolskiej. 

Wizyta rozpoczęła się od krótkiego wykładu przybliżającego historię i teraźniejszość obu Wydziałów Politechniki Opolskiej, na których miały zostać przeprowadzone zajęcia.                 

Wykład poprowadził prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita. 

Kolejnym punktem w programie wizyty było uczestnictwo naszych uczniów w sesjach laboratoryjnych na poszczególnych Wydziałach Politechniki.

Wydział Mechaniczny przeprowadził zajęcia z zakresu inżynierii odwrotnej i technologii szybkiego prototypowania w wytwarzaniu. Praktyczna prezentacja pracy skanera przestrzennego oraz drukarki 3D przybliżyła uczestnikom zajęć ten ciekawy proces.

Następne zajęcia dotyczyły mechaniki płynów. To tutaj uczniowie mogli zobaczyć stanowiska badawcze, gdzie możliwe są pomiary przepływu zarówno powietrza jak i wody.

Pojazdy samochodowe/silniki to kolejne zajęcia laboratoryjne. Miały one na celu zobrazować wpływ stylu jazdy na właściwości dynamiczne pojazdu i emisję substancji szkodliwych. Całość zrealizowana została na hamowni podwoziowej w jednym z laboratoriów Wydziału Mechanicznego.

Nasi uczniowie zostali również zapoznani ze statyczną próbą rozciągania metali oraz z wyznaczeniem własności wytrzymałościowych i plastycznych badanego materiału.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki przygotował dla naszych uczniów zajęcia laboratoryjne z obszarów: wprowadzenie do analizy obrazu w informatyce śledczej, Internet rzeczy oraz z praktycznych zastosowań aplikacji Arduino.
Uczestnicy zajęć mieli również okazję zobaczyć kolekcję lamp rentgenowskich w Muzeum Politechniki Opolskiej.

Nasza wizyta na Politechnice Opolskiej wynikała z realizacji porozumień o współpracy CKZiU Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu z Wydziałem Mechanicznym i Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. W ramach tych porozumień przewidziano możliwość uczestnictwa naszych uczniów w zwiedzaniu wydziałów oraz udziału w zajęciach laboratoryjnych, spotkaniach seminaryjnych i wykładach.

Drugim celem naszej obecności na Politechnice Opolskiej była możliwość odbycia sesji laboratoryjnych na uczelni wyższej. Przeprowadzenie takiej formy wsparcia dla naszych uczniów wynika z realizacji w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W sesji laboratoryjnej na Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich w zawodach technik mechanik, technik mechatronik oraz technik elektryk.

Całość wizyty koordynował ze strony Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Krzysztof Żak, ze strony wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki dr hab. inż. Sebastian Borucki, prof. PO; dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO oraz mgr Tomasz Ciecierski.

Leszek Kuzdrowski

Zapraszamy do oglądnięcia filmu >> Uczniowie z raciborskiego „Mechanika” na Wydziale Mechanicznym