Sukces „Mechanika” w „Szkole młodych przedsiębiorców”

Sukces „Mechanika” w „Szkole młodych przedsiębiorców”

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej realizowało pilotażowy projekt „Szkoła młodych przedsiębiorców”. Głównym celem projektu było zdobycie wiedzy oraz umiejętności stosowania narzędzi i technik startupowych potrzebnych do tworzenia i weryfikowania projektów biznesowych, wskazanie młodym ludziom, możliwości jakie daje im otwieranie własnej działalności i wskazanie tej formy aktywności zawodowej jako jednej z dróg kreowania własnej przyszłości. 

W projekcie uczestniczyło 15 nauczycieli ze szkół powiatu raciborskiego oraz 93 uczniów. Pierwsza faza to warsztaty dla nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni w obszarze tematyki startupowej i w kolejnej fazie stali się mentorami dla grupy uczniów, z którymi pracowali nad wykreowaniem interesującego projektu biznesowego. Dużo pracy i zaangażowania, ale warto było! Zwieńczeniem przedsięwzięcia była prezentacja czternastu pomysłów biznesowych autorstwa uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, CKZiU nr 2 „Mechanik”, I LO, II LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. Dodatkowo swój pomysł na biznes przedstawili również uczniowie Szkoły Podstawowej  w Bieńkowicach oraz studenci PWSZ w Raciborzu. Nasi uczniowie, ich ciekawe pomysły i realne rozwiązania zachwyciły komisję. 

Autorami najlepszego pomysłu okazali się: Paweł Iwańczyk, Marcelin Kierek, Grzegorz Śliwiński, Dawid Sowa oraz Piotr Hołownia pod opieką Andrzeja Brzenczki. Zaproponowali system do montażu w biurkach, który zapewniłby bezprzewodowy dopływ energii do wykorzystywanych urządzeń. 

Na drugim miejscu również drużyna z „Mechanika” z projektem „Technotron”. Uczniowie: Grzegorz Dreszer, Paweł Majer, Krzysztof Kowaczek, Adam Grzesik, Natalia Nienartowicz pod okiem Joanny Bończyk opracowali ulepszoną wersję „Smartdom” z wykorzystaniem własnoręcznie zaprojektowanych systemów modułowych, które umożliwiają oszczędne gospodarowanie energią elektryczną.

Wyróżnienie przyznano projektowi „Smart Touch” autorstwa Kacpra Sobka z CKZiU Nr 2 „Mechanik”. Opiekunem projektu była Iwona Brzoska. Pomysł zakłada zastosowanie bezprzewodowego rozwiązania w zakresie sterowania urządzeniami elektrycznymi, w tym ich zdalnego włączania i wyłączania. Uczeń nie tylko przedstawił pomysł, ale zaprezentował samodzielnie wykonane prototypy.

Gratulacje!

Joanna Bończyk, Iwona Brzoska
autor zdjęć: Grzegorz Nowak

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć >> portal naszraciborz<< oraz >>portal nowiny.pl<<