NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH !

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH !

Raciborska Izba Gospodarcza ufundowała stypendia naukowe dla zdolnych uczniów CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

16 maja najzdolniejsi uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Raciborską Izbę Gospodarczą.

W gronie najlepszych znaleźli się:

Szymon Christof kl. 3d
Łukasz Kolorz kl. 2d
Marek Zieliński kl. 2d                                                                                                                                                                                              Mateusz Cuber kl. 3c
Tomasz Wałach kl. 3c

W uroczystości wzięli udział: Wiceprezes Zarządu Raciborskiej Izby Gospodarczej Konrad Migocki, Dyrektor Centrum Sławomir Janowski, Wicedyrektor Mirosław Uliczka, wychowawcy, pedagog szkolny oraz uczniowie wraz z rodzicami.

Dyrektor szkoły podziękował rodzicom oraz wychowawcom za trud włożony w wychowanie i nauczanie młodego człowieka, uczniom  pogratulował osiągniętych wyników i życzył dalszych sukcesów.

Wszystkich uczniów zachęcamy do zabiegania o wysokie wyniki w nauce, w przyszłym roku także będziemy gratulować grupie uzdolnionych uczniów.

Fundatorom składamy serdeczne podziękowania.

Beata Brzozowska