W tym roku nie ma absolwentów ze względu na zmianę systemu nauczania z technikum czteroletniego na pięcioletnie.