Uczniowie „Mechanika” w Politechnice Śląskiej

Uczniowie „Mechanika” w Politechnice Śląskiej

Dnia 08 listopada2023 r., uczniowie wszystkich 5 klas naszego „Mechanika” uczestniczyli w dniach otwartych zorganizowanych przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Dni otwarte zaczęły się od wykładu, który odbył się w sali konferencyjnej budynku przy ulicy Konarskiego 18B. Po wykładzie uczniowie podzieleni na grupy brali udział w laboratoriach wydziału mechaniczno-technologicznego, poniżej fotorelacja z wyjazdu.