Projekt historyczny miast partnerskich w Leverkusen

Projekt historyczny miast partnerskich w Leverkusen

 

Podsumowanie wieloletniego projektu historycznego miast partnerskich w Leverkusen (7-11 września 2023). Wyróżnienie dla uczniów „Mechanika”.

Grupa raciborzan uczestniczyła w dniach od 7 do 11 września, wspólnie z zaprzyjaźnionymi organizacjami z wielu europejskich państw, w spotkaniu podsumowującym duży projekt historyczny, opisywany już wielokrotnie na łamach raciborskich mediów StadtRäume (StarUrbs), który realizowano w latach 2020-2023. Delegacje miasta Racibórz stanowili dr Renata Sput z TMZR (ANS Racibórz), dyrektor Muzeum w Raciborzu Romuald Turakiewicz oraz prezes TMZR i koordynator projektu ze strony naszego miasta dr Piotr Sput (CKZiU nr 2 „Mechanik” Racibórz. W ramach spotkania odbyły się też 20. Dni historyczne miasta Leverkusen. Warto dodać, że raciborzanie od lat uczestniczą w wielu projektach podejmowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej. Od wielu lat w projektach biorą też udział pracownicy raciborskiej Akademii Nauk Stosowanych i Muzeum w Raciborzu. Dotyczy to także CKZiU nr 2 „Mechanik”, którego uczniowie uczestniczyli w realizacji projektu oraz Stowarzyszenie Odra 1945.

 

Nasz projekt

W latach 2020-2023 realizowaliśmy zatwierdzony i dofinansowany przez UE Projekt europejski w ramach programu Erasmus + Antrags-Nr.: 2020-1-DE02-KA204- 007747; Projekttitel: StadtRäume. „Eine europäische Kulturgeschichte zwischen 1918 und 1939 als multilingualer und variabler Filmbaukasten“ („Przestrzenie miejskie. Historia kultury europejskiej jako wielojęzyczny, wielowarstwowy i wielowątkowy dokumentalny przekaz filmowy”). Projekt dostał dofinansowanie główne w wysokości ponad 448 000 euro oraz drobniejsze dofinansowania z innych źródeł (w sumie ok. 900 000 euro). Plonem prac nad projektem jest ponad 80 krótkich filmów historycznych dotyczących historii miast uczestniczących w projekcie, kilka fabularnych filmów długometrażowych dotyczących projektu, kilkanaście wystaw, dziesiątki prelekcji i prezentacji multimedialnych, oraz zgromadzony materiał archiwalny na pokaźną pozycję książkową.

 

Ważna nagroda dla młodzieży z raciborskiego „Mechanika”

Miło nam jest poinformować, że w ramach spotkania odbyła się też uroczystość nadania dorocznej nagrody im. Bruna Wiefela (Bruno-Wiefel-Preis). Bruno Wiefel (1924 – 2001) był długoletnim (1952-1974) radnym miasta Opladen, przewodniczącym tutejszej frakcji SPD, w latach 1961-1962 posłem do Landtagu Nadrenii Północnej-Westfalii, w latach 1965-1987 posłem do Bundestagu z okręgu wyborczego Leverkusen – Opladen. Bruno Wiefel był zagorzałym Europejczykiem i zwolennikiem współpracy wszystkich narodów Europy.

Tegoroczną nagrodę przyznano grupie  młodzieżowej naszego projektu, w której pracach uczestniczyło też czterech młodych raciborzan – uczniów i absolwentów CKZiU nr 2 „Mechanik”. Są to absolwenci Agnieszka Wilczek i Mateusz Kurij oraz uczniowie Grzegorz Fiołka i Krzysztof Płaczek.

Nagrody wręczali prezes OGV Leverkusen Michael Gutbier oraz Sabine Verheyen – jedna z ważniejszych posłanek do Parlamentu Europejskiego, deputowana VII, VIII i IX kadencji, przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji (także spraw młodzieży) w tymże Parlamencie. Szkoda, że nagrodzeni uczniowie oraz absolwenci „Mechanika” nie byli obecni na uroczystości, część nagrodzonych otrzymało bowiem propozycje stażów oraz pracy w instytucjach europejskich.

 

Nasi partnerzy

We współpracy nad wspomnianym projektem Stadt/Räume (Urban Spaces, Przestrzenie miejskie) oraz kilkoma innymi brało udział wielu europejskich partnerów. Warto ich przypomnieć: Opladener Geschichtsverein von 1979 e.V. Leverkusen, Jülicher Geschichtsverein 1923 e.V., Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte und Didaktik der Universität zu Köln – wszyscy z Niemiec, Société historique de Villeneuve d’Ascq z Francji, Städtische Museen Schwedt/Oder, Schwedter Heimatverein e.V., ze Schwedt z Niemiec, Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej i Stowarzyszenie ODRA 1945 z Raciborza, Oulun Suomi-Saksa Yhdistys ry i OULUN YLIOPISTO z Oulu z Finlandii, The Bracknell Forest Society i The University of Buckingham z Anglii, Univerza v Ljubljani oraz Zgodovinsko drustvo Ljubljana ze Słowenii.

Co warte podkreślenia, partnerzy złożyli kolejne wnioski o finansowanie następnych, dużych projektów historycznych, których finansowanie jest już częściowo zapewnione. Współpraca będzie więc się rozwijała dalej, z pożytkiem dla naszych miast, organizacji, przede wszystkim zaś uczestniczących w projektach ludzi. Planowane są także działania grupy młodzieżowej, w której uczestniczyć będą oczywiście uczniowie naszej szkoły.

dr Piotr Sput; Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej