Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

Informuję, że uroczyste rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się we wtorek 9 lipca 2024r. o godz. 12.00 w auli:

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 20 sierpnia 2024r. (wtorek, godz. 9:00)
  • część ustna – 21 sierpnia 2024r. (środa, godz. 09:00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 16 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

Pobierz załącznik: Załącznik 7