Odbiór dyplomów

Odbiór dyplomów

Absolwenci Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2, którzy zdali egzaminy zawodowe ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, mogą odebrać dyplomy technika od poniedziałku 03 czerwca 2024r.  w gabinecie wicedyrektora Piotra Nachlika lub w sekretariacie Centrum (bud. A), w godzinach 10.30 – 14.30.