Mechanik wybiera!!!

Mechanik wybiera!!!

W bieżącym roku szkolnym włączyliśmy się w projekt edukacyjny ,,Młodzi głosują”, który organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Projekt powiązany jest z wyborami parlamentarnymi 2023. W tygodniu poprzedzającym otwarcie lokali wyborczych nasi uczniowie i uczennice wezmą udział w symulacji wyborów do parlamentu RP. Ponadto na lekcjach dowiedzą się więcej o roli Sejmu i Senatu, ordynacji wyborczej czy neutralności politycznej. Cała społeczność uczniowska zyska okazję, by tak jak dorośli, oddać głos na partie polityczne, wyrazić swoje poglądy. Udział w wyborach jest dobrowolny. Zapewniamy brak jakiejkolwiek agitacji politycznej i tajność głosowania. To projekt dzięki, któremu – mamy nadzieję –  będziemy bardziej świadomie uczestniczyć w życiu publicznym, a w przyszłości chętniej głosować w wyborach.

o programie >>>  zobacz

Łukasz Kąś