Uczniowie „Mechanika” i ich prace

Uczniowie „Mechanika” i ich prace

Organizowany przez Wydawnictwo Nowiny oraz Starostwo Powiatowe w Raciborzu „Festiwal Perspektyw” odbył się w tym roku 14 listopada i jak zwykle pozwolił na zaprezentowanie niezwykle ciekawej oferty raciborskich szkół w tym: CKZiU nr 2 „Mechanik”, CKZiU nr 1, Liceum Plastycznego i Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Tegoroczną imprezę odwiedziły szkoły podstawowe z Raciborza i okolic.

To oni już niedługo podejmować będą decyzję o swojej przyszłości związanej z wyborem zawodu. „Festiwal Perspektyw” z założenia ma go ułatwić, pokazując w jednym miejscu ofertę, z jaką mogą przyszli absolwenci szkół ponadpodstawowych spotkać się w raciborskich szkołach branżowych I stopnia i technikach.

Nasze stanowiska wystawowe przyciągały uwagę wszystkich odwiedzających przez bardzo ciekawą ekspozycję urządzeń demonstrujących specyfikę pracy, związaną z konkretną branżą zawodową.

Ogromne znaczenie miało także zaproszenie do udziału w imprezie przedstawicieli pracodawców, działających na lokalnym rynku pracy. Kontakt uczniów szkół podstawowych z przedstawicielami firm umożliwiał doprecyzowanie potrzeb raciborskiego rynku pracy oraz umożliwiał ocenę perspektyw zatrudnienia.

Fakt, że wiele z prezentowanych urządzeń i instalacji było wykonanych samodzielnie przez młodzież z „Mechanika”, i pasja, z jaką o tym opowiadali, pozwoliły na dotarcie do młodszych kolegów o wiele bardziej niż ulotka reklamowa.

Wielu z nich już dziś deklarowało chęć podjęcia nauki w naszej szkole.

Profesjonalna prezentacja oraz zaangażowanie naszej młodzieży, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem ze strony odwiedzających tegoroczny Festiwal.

Dziękujemy naszej młodzieży, która swoim profesjonalnym podejściem potrafiła dotrzeć do swoich młodszych kolegów, budząc w nich zapał do rozwijania własnych zainteresowań oraz wszystkim osobom, które z naszej strony zaangażowane były w organizację tegorocznego „Festiwalu Perspektyw”.

Bez Waszego wsparcia i włożonej pracy ta impreza nie byłaby tak udana.

Kacper Malinowski klasa 3cT

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ   >>KLIKNIJ<<