Festiwal Perspektyw 2023

Festiwal Perspektyw 2023

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych za kilka miesięcy będą borykać się z problemem dotyczącym wyboru szkoły, do której będą uczęszczać i w której będą realizować swoje pasje.

W związku z powyższym, 14.11.2023 r., w progach Powiatowego Centrum Sportu (PCS), zorganizowana została kolejna już edycja imprezy pod nazwą „Festiwal Perspektyw”, która niewątpliwie może młodzieży w tym wyborze pomóc.
Po okresie przerwy pandemicznej Festiwal wrócił do sprawdzonej realnej formuły- bezpośredniego kontaktu młodzieży szkół podstawowych z ofertą dydaktyczna raciborskich szkól ponadpodstawowych.

Organizatorem Festiwalu było Wydawnictwo Nowiny we współpracy z Powiatem Raciborskim, Urzędem Miasta w Raciborzu oraz raciborskimi szkołami: CKCiU nr 2 „Mechanik”, CKZiU nr 1, Liceum Plastycznym i Zespołem Szkół Ekonomicznych i innymi.

Stanowiska CKZiU Nr 2 „Mechanik” (jak w poprzednich latach)  były podzielone tematycznie na dwie części :

–  część pierwsza, to pokaz prac uczniowskich– urządzeń zaprojektowanych i wykonanych przez naszych uczniów (ta część wystawy wzbudzała duże zainteresowanie zwiedzających),
– część druga, to pokaz sprzętu i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć przez nauczycieli zawodowców (sprzęt ten został zakupiony w  firmach zewnętrznych lub wykonanych pod okiem nauczycieli).

Nasze stanowiska promowały takie obszary wiedzy technicznej jak: odnawialne źródła energii, elektronika, elektrotechnika, mechatronika, informatyka, motoryzacja oraz branża mechaniczna (projektowanie części maszyn z wykorzystaniem narzędzi inżynierskich CAD/CAM, drukowanie/prototypowanie 3D, pomiary mechaniczne).

Otwarcia Festiwalu Perspektyw dokonali zaproszeni goście: Grzegorz Swoboda- Starosta Raciborski, Marek Kurpis- Wicestarosta Powiatu Raciborskiego, Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Raciborza, Zarząd Wydawnictwa Nowiny, działacze samorządowi oraz dyrektorzy raciborskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Niewątpliwą zaletą i ogromnym atutem pokazów była możliwość nawiązania bezpośrednich relacji pomiędzy uczniami szkół zawodowych, a ich młodszymi kolegami
z ostatnich klas szkół podstawowych. Pokazy wykonywane przez „starszych kolegów”, ich wyjaśnienia dotyczące konstrukcji i zasady działania urządzeń skierowane do młodszych odbiorców pozwoliły na przybliżenie charakteru i obszaru kształcenia w szkołach technicznych.

W organizacji i zabezpieczeniu działań podczas Festiwalu Perspektyw, z naszej strony, brało udział 14  nauczycieli oraz  31 uczniów naszego Centrum z następujących klas: 1CT, 1ET, 2CT, 2FT, 3AT, 3DT, 3CT, 3BB, 4ET, 5IT, 5HT.

 Serdecznie podziękowania kieruję do moich Koleżanek/Kolegów nauczycieli, którzy wspierali mnie swoją obecnością na sali PCS-u oraz tych, którzy wcześniej uczestniczyli w kompletowaniu pomocy dydaktycznych, prac uczniowskich oraz nagraniu vloga reklamującego nasze Centrum  .

Dziękuję Paniom: Patrycji Kozak, Małgorzacie Jończyk, Kolegom: Januszowi Matyji, Markowi Kotwicy, Marcinowi Doczumińskiemu, Szymonowi Kuźmińskiemu, Sebastianowi Kretkowi, Marcinowi Szczygielskiemu, Andrzejowi Mikecie, Kamilowi Waliczkowi, Andrzejowi Kapuśniakowi, Konradowi Hajdaszowi, Markowi Gieroniowi, Damianowi Raidzie oraz wicedyrektorowi Markowi Chrobokowi za zabezpieczenie ciągłości zajęć w szkole.

Mirosław Uliczka

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ >>KLIKNIJ<<