Dzień Fibonacciego

Dzień Fibonacciego

23 listopada podczas lekcji matematyki miały miejsce aktywności poświęcone obchodom Dnia Fibonacciego. Fibonacci, czyli Leonardo z Pizy, był średniowiecznym matematykiem włoskim, który w XIII wieku stworzył ciąg liczb znany dzisiaj jako „ciąg Fibonacciego”. Jest to sekwencja, w której każda liczba to suma dwóch poprzednich (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …).

Dlaczego 23 listopada? Z prostego powodu. Zapisując datę w systemie amerykańskim – najpierw miesiąc 11, potem dzień 23 – otrzymujemy początek ciągu Fibonacciego.

Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zgłębić tajniki tego fascynującego ciągu oraz jego wpływu na różne dziedziny życia. Podczas inspirujących wykładów, dzięki portalowi YouTube, uczestnicy dowiedzieli się, jak ciąg Fibonacciego jest obecny w przyrodzie, muzyce, architekturze i sztuce, czyniąc matematykę niezwykle realną i bliską codziennemu życiu.

Każdy uczeń otrzymał kartę z najważniejszymi faktami dotyczącymi ciągu Fibonacciego do wklejenia do swojego zeszytu. W trakcie lekcji samodzielnie rysowaliśmy spirale Fibonacciego, a także przeprowadziliśmy pomiary naszych ciał, sprawdzając, czy proporcje są zgodne ze złotą liczbą. Ta praktyczna aplikacja matematyki pozwoliła uczniom zobaczyć, jak nauka może być dynamiczna i interaktywna.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, zadawane pytania oraz entuzjazm, jaki towarzyszył dzisiejszym zajęciom. Mamy nadzieję, że dzień poświęcony Fibonacciemu dostarczył nie tylko wiedzy matematycznej, ale także zainspirował uczniów do odkrywania tajemniczego świata liczb.

zobacz >>> film 1

zobacz >>> film 2

A. Krupa
P. Kozak