Zmarła Pani Mariola Grądowska-Szymańska

Zmarła Pani Mariola Grądowska-Szymańska

Z przykrością zawiadamiamy, że 24 maja 2023 roku (w wieku 56 lat) zmarła Pani Mariola Grądowska-Szymańska, od 2007 roku zatrudniona jako pedagog w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Wcześniej pracowała w innych szkołach jako nauczycielka wychowania plastycznego i opiekunka świetlicy. Systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe. Na Uniwersytecie Opolskim ukończyła kolejno kierunki: terapię pedagogiczną i pedagogikę opiekuńczo–wychowawczą oraz socjoterapię na PWSZ w Raciborzu.

Za swoje osiągnięcia zawodowe otrzymała m.in. Nagrodę Starosty w 2011 oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę w 2012 roku.

Przez wiele lat opiekowała się Samorządem Szkolnym, gdzie inicjowała różne przedsięwzięcia: wystawy ekologiczne, konkursy plastyczne, akcje profilaktyki uzależnień. Poza pracą w szkole czynnie działała w Kole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wspierała akcje charytatywne dla dzieci z rodzin ubogich. Współpracowała także z Domem Opieki Społecznej, Domem Samotnej Matki „Maja”, grupą AA „Krokus”, Domem dla Bezdomnych „Arka N”, angażując w swoje działania naszych uczniów.

Pani Mariola miała świetny kontakt z uczniami, była otwarta na ich potrzeby, taktowna. Potrafiła zapobiegać konfliktom, szukała zawsze najlepszych rozwiązań, wspierała uczniów i ich rodziców.

Zapamiętamy ją jako osobę pogodną, empatyczną, przyjazną, nastawioną pozytywnie do otaczającego świata, otwartą na nowe wyzwania, ciepłą i zawsze pomocną.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom zmarłej
składają koleżanki, koledzy oraz wychowankowie „Mechanika”

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2023 r.  o godz. 12.00 na cmentarzu „Jeruzalem” w Raciborzu