Zaproponuj książkę do biblioteki

Zaproponuj książkę do biblioteki

W związku z otrzymaniem dotacji na zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, wszystkich – UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI naszego Centrum – którzy chcieliby mieć wpływ na zawartość bibliotecznych półek, zachęcamy do podania swych propozycji. Można to zrobić poprzez wypełnienie i przesłanie formularza drogą elektroniczną bądź zgłaszając swe książkowe typy bezpośrednio w bibliotece.

Czekamy na Wasze, Państwa propozycje!

Zgłoszone tytuły zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru. Ostateczna lista zakupowa zostanie z kolei, zgodnie z wymogami Programu, skonsultowana z Radą Rodziców oraz Samorządem Szkolnym.