Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z „Mechanika”

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z „Mechanika”

25 listopada 2022 r. w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów – Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Nagrodę tę przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre. Akty przyznania stypendiów wręczali pan Dariusz Domański – Wicekurator Oświaty w Katowicach oraz pan Ireneusz Komorowski – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku.

W bieżącym roku szkolnym stypendia otrzymało dwóch uczniów naszej szkoły:
Dawid Knura z klasy 4d T oraz Tomasz Marek z klasy 2d T

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!