SCHOOL MASTER OF ENGLISH & SCHULMEISTER IN DEUTSCH

SCHOOL MASTER OF ENGLISH & SCHULMEISTER IN DEUTSCH

23 i 24 lutego odbyły się w naszej szkole konkursy o tytuł „Językowego” Mistrza Szkoły. Ze względu na dużą liczbę chętnych, trzeba było przeprowadzić eliminacje do konkursu. Uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte z języka angielskiego i niemieckiego na trzech poziomach nauczania.

Po sprawdzeniu ponad 70 prac konkursowych udało się wyłonić zwycięzców.

Zwycięzcami konkursu o tytuł Mistrza Szkoły z języka angielskiego zostali:

W kategorii „Klasy pierwsze oraz drugie Technikum”: Wojciech Klon 1aT

W kategorii „Klasy trzecie oraz czwarte Technikum”:  Jakub Bańdura 4cT

W kategorii „Klasy Szkoły Branżowej”: Kamil Kozielski 3cB

 

Zwycięzcami konkursu o tytuł Mistrza Szkoły z języka niemieckiego zostali:

W kategorii „Klasy pierwsze oraz drugie Technikum”: Krzysztof Swoboda 2dT

W kategorii „Klasy trzecie oraz czwarte Technikum”:  Lukas Zembok 4cT

 

Pozostałymi laureatami konkursu z języka angielskiego zostali:

Technikum klasy pierwsze i drugie 

 1. Filip Kwaśniak 2bT
 2. Adam Zamkotowicz 2cT

Technikum klasy trzecie i czwarte 

 1. Bartosz Bahryj 4aT
 2. Kamil Mrówka 4dT

Szkoła Branżowa 

 1. Denis Malcharczyk 3aB
 2. Michał Chluba 2aB

 Pozostałymi laureatami konkursu z języka niemieckiego zostali:

Technikum klasy pierwsze i drugie 

 1. Wojciech Klon 1aT
 2. Aleksander Grzybek 1cT

 Technikum klasy trzecie i czwarte 

 1. Dawid Glania 4hT
 2. Michael Urbisz 4eT

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałych uczniów „Mechanika”: zachęcamy, aby wzięli sobie do serca słowa amerykańskiego lingwisty Franka Smitha:

„Znajomość jednego języka stawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają wszystkie drzwi na Twojej drodze.”

A. Cieślik, M. Swoboda