PRELEKCJA PRZEDSTAWICIELA POLICJI

PRELEKCJA PRZEDSTAWICIELA POLICJI

Niejednokrotnie młodzi ludzie popełniają czyny karalne nie mając świadomości, że zdarzenie,
w którym biorą udział nosi znamiona przestępstwa lub wykroczenia. Nie zdają sobie sprawy
z prawnych konsekwencji w przypadku popełnienia czynu karalnego.
Na spotkanie z uczniami klas pierwszych zaproszono Policjanta z Komendy Powiatowej Policji
w Raciborzu.
Prowadzący zajęcia mł. asp. Łukasz Gardas zapoznał młodzież z następującymi zagadnieniami:
* zjawisko demoralizacji;
* pojęcie nieletni, małoletni, młodociany;
* czyn karalny i czyn zabroniony;
* demoralizacja;
* środki wychowawcze i poprawcze stosowane wobec nieletnich dopuszczających się czynów
zabronionych prawem;
* działania interwencyjne podejmowane wobec nich.
Policjant podał przykłady osób nieletnich, dopuszczających się różnego rodzaju czynów zabronionych,
wobec których sąd podejmował odpowiednie środki prawne.
Omówiono katalog najczęściej popełnianych przez młodych ludzi czynów karalnych
tj. pobicie, uszkodzenia ciała, naruszenie nietykalności cielesnej, znęcanie się psychiczne i fizyczne,
znieważenie, groźby karalne, udział w bójce, uszkodzenie mienia, zakłócanie porządku, paserstwo.
Spotkanie było okazją, by uświadomić młodym ludziom jak łatwo popaść w konflikt z prawem.
Miało również na celu uzmysłowić młodzieży jak wiele zależy od ich własnego poczucia
odpowiedzialności i roztropności.

BB