POLITECHNIKA OPOLSKA W „MECHANIKU”- SESJA WYKŁADOWA

POLITECHNIKA OPOLSKA W „MECHANIKU”- SESJA WYKŁADOWA

W dniu 05 grudnia 2022 r. w naszym Centrum odbyło się spotkanie z  pracownikami naukowymi Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej: dr inż. Jackiem Wydrychem- Prodziekanem ds. nauki, dr hab. inż. Krzysztofem Klugerem oraz dr inż. Mateuszem Kowalskim.
Omawiane spotkanie było jednym z elementów działań określonych 
w porozumieniu o współpracy między „Mechanikiem”, a Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej.
Jednym z celów niniejszego patronatu jest sprawowanie przez Wydział Mechaniczny opieki naukowo – dydaktycznej nad klasami (głównie- technik mechanik) poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne.
Dodatkowym wartością spotkania była możliwość odbycia rozmów dotyczących oceny sytuacji w systemie kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej oraz uczelni wyższej. Omawiano m.in. wpływ nauczania zdalnego (pandemia Covid 19) na efektywność przyswajania wiedzy merytorycznej. Podczas wymiany poglądów skupiono się także na wskazaniu obszarów możliwej współpracy ukierunkowanej na zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w obu placówkach.
Głównym celem spotkania w Mechaniku było uczestnictwo naszej młodzieży w sesji wykładowej przeprowadzonej w formule politechnicznej.
W tym obszarze uczniowie klas: 4dT, 4jT, 4aT, 4gT uczestniczyli w dwóch wykładach tematycznych.
Technicy mechatronicy (4dT, 4jT ) wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez dr inż. Jacka Wydrycha – „Metody komputerowe w mechanice płynów”.
Podczas dwóch godzin lekcyjnych nasz gość, w przyjaznej formie, omówił podstawowe informacje dotyczące tego obszaru. Podczas wystąpienia wskazano, że w rozważaniach naukowych płynem może być zarówno ciecz, jak i gaz. Z tego też względu kwestie mechaniki płynów znajdują praktyczne zastosowanie inżynierskie w hydraulice, pneumatyce, a także we wszystkich obszarach związanych z opisem charakteru przepływu dowolnego medium- m.in. w lotnictwie, w wyścigach samochodowych (np.F1), budownictwie okrętów i energetyce. 
Po zakończeniu części wykładowej dr inż. Jacek Wydrych, w obecności także klas 4aT i 4gT, przybliżył ofertę dydaktyczną Wydziału oraz scharakteryzował kształcenie w murach Uczelni.
Kolejnym elementem spotkania był udział techników mechaników w wykładzie poprowadzonym przez dr hab. inż. Krzysztofa Klugera i dr inż. Mateusza Kowalskiego – „Konstruowanie maszynowe-zabawa inżyniera”.
Podczas tej bardzo ciekawej części omówione zostały zagadnienia związane z podstawami konstruowania elementów maszyn. Zagadnienie to, jak wynikało z naszej analizy porównawczej, jest szeroko omawiane na poziomie szkoły średniej, jak też wyższej uczelni technicznej. Obszar wiedzy związanej z podstawami konstrukcji maszyn przekazywany w technikum jest fundamentem wiedzy dla dalszego rozwoju przyszłego inżyniera- nauka na poziomie politechnicznym , w dużej części, bazuje na wiedzy nabytej podczas zajęć wcześniejszych. Powyższa informacja może być dodatkową motywacją dla naszych techników mechaników- przyszłych studentów, aby utrwalić wiedzę z wytrzymałości materiałów, statyki (m.in. belki), technologii, pkm/części maszyn. 
Niezmiernie ciekawą częścią wykładu (dr inż. Mateusz Kowalski) było przedstawienie możliwości obliczeniowych, możliwości projektowania z wykorzystaniem dostępnych narzędzi inżynierskich (oprogramowanie CAD z modułem MES). Metoda Elementów Skończonych (skrót- MES) jest jedną z metod numerycznego (a więc przybliżonego) rozwiązywania (przy pomocy komputerów) skomplikowanych problemów konstrukcyjnych opisywanych złożonymi układami równań matematycznych. 
Nasz Gość, na konkretnych przykładach, w bardzo przystępnej formie, zobrazował współczesne podejście do konstruowania elementów maszyn wykorzystujące możliwości połączenia projektowania bryłowego/przestrzennego z obliczeniami wynikającymi z charakteru obciążenia tych elementów. Spotkanie można podsumować stwierdzeniem, że współczesne narzędzia inżynierskie, współczesne oprogramowanie daje możliwości tworzenia nowej rzeczywistości w zakresie rozwiązywania najtrudniejszych problemów konstrukcyjnych (całość projektowania jest dodatkowo wspaniale zobrazowana efektywną i czytelną grafiką).
Pragnę dodać, że w ramach współpracy z Wydziałem Mechanicznym PO planujemy organizację kolejnych spotkań pracowników naukowych z młodzieżą naszego Centrum.

Mirosław Uliczka