POLITECHNIKA OPOLSKA PONOWNIE W „MECHANIKU” – SESJA WYKŁADOWA

POLITECHNIKA OPOLSKA PONOWNIE W „MECHANIKU” – SESJA WYKŁADOWA

W dniu 09.01.2023 r. w naszym Centrum odbyło się spotkanie z  pracownikami naukowymi Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej: dr hab. inż. Adamem Niesłonym – profesorem PO, dr inż. Robertem Owsińskim oraz dr inż. Zbigniewem Marciniakiem.

Przedmiotowe spotkanie było kolejnym elementem współpracy pomiędzy naszymi podmiotami zakreślonym w porozumieniu patronackim.
W bieżącym roku szkolnym zrealizowaliśmy już wizytę w murach Wydziału Mechanicznego PO w Opolu (sesje laboratoryjne – 21.11.2022r.) oraz zajęcia wykładowe w Mechaniku (05.12.2022r.), które były przeprowadzone przez dr. inż. Jacka Wydrycha– Prodziekana ds. nauki, dr. hab. inż. Krzysztofa Klugera oraz dr. inż. Mateusza Kowalskiego.

Dodatkową wartością spotkania była możliwość odbycia rozmów kuluarowych dotyczących oceny sytuacji w systemie kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej oraz uczelni wyższej.
Podczas tych rozmów, uczestniczyła w nich także Pani Joanna Bończyk– doradca zawodowy, skupiliśmy się na kwestii trafnych/przemyślanych wyborów kierunków kształcenia przez absolwentów szkół podstawowych i średnich. Wskazaliśmy w rozmowach, że mądry wybór przyszłej szkoły jest ogromnym obszarem pracy dla doradców zawodowych.
Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy także informacji o całkowicie odmiennej formie prowadzenia nauki na uczelni wyższej (m.in. zdobywanie punktów zaliczeniowych, możliwość elastycznego wyboru przedmiotów oraz uzupełniania nauki poza granicami kraju- staże). Uzgodniliśmy wspólnie, że podczas kolejnej wizyty w murach Mechanika temat ten zostanie omówiony z naszą młodzieżą.

Głównym celem spotkania w Mechaniku było jednak uczestnictwo naszej młodzieży w sesji wykładowej przeprowadzonej w formule politechnicznej oraz wysłuchania informacji o Uczelni .
W tym obszarze uczniowie klas: 4dT i 4gT uczestniczyli w dwóch wykładach tematycznych.
Technicy: mechanicy, mechatronicy i OZE wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez:
– dr. hab. inż. Adama Niesłonego i dr. inż. Roberta Owsińskiego – „Wirtualne rozwiązania rzeczywistych problemów – czyli mechanika komputerowa w przykładach”,
– dr. inż. Zbigniewa Marciniaka – „Zakręcony świat okiem mechaniki”.

Podczas dwóch godzin lekcyjnych nasi goście, w przyjaznej formie, omówili podstawowe informacje dotyczące obszarów zdefiniowanych powyżej. W części było to rozwinięcie tematyki poruszonej podczas sesji wykładowej 05.12.2022 r.

Pragnę dodać, że w ramach współpracy z Wydziałem Mechanicznym PO planujemy organizację kolejnych spotkań pracowników naukowych z młodzieżą naszego Centrum (data kolejnej wizyty to 06.03.2023 r.).

Mirosław Uliczka