POLITECHNIKA OPOLSKA W „MECHANIKU” –  zakończenie cyklu wykładów w roku szkolnym 2022/2023

POLITECHNIKA OPOLSKA W „MECHANIKU” – zakończenie cyklu wykładów w roku szkolnym 2022/2023

21.04.2023 r. w naszym Centrum odbyło się spotkanie z pracownikiem naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej: dr hab. inż. Krzysztofem Żakiem – profesorem PO.
Przedmiotowe spotkanie kończyło cykl wykładów i wizyt określonych w porozumieniu o współpracy pomiędzy naszymi podmiotami – współpraca zaplanowana na rok szkolny/akademicki 2022/2023.
Głównym celem spotkania w „Mechaniku” było uczestnictwo naszej młodzieży w wykładzie przeprowadzonym w formule politechnicznej. W tym obszarze uczniowie klas: 2aT i 4gT (technicy mechanicy oraz technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez dr. hab. inż. Krzysztofa Żaka – „Hybrydowe Metody Obróbki”. Podczas dwóch godzin lekcyjnych nasz Gość przybliżył zagadnienie ujęte w temacie wykładu, podając szereg przykładów wykorzystywanych w światowym przemyśle. Pan Profesor omówił m.in. połączenie nowoczesnej obróbki skrawaniem (z wykorzystaniem maszyn CNC): – z nagrzewaniem powierzchni przedmiotu obrabianego, – ze schładzaniem powierzchni przedmiotu obrabianego, – z dodatkowym wymuszeniem roboczych drgań narzędzia skrawającego, – z obróbką przyrostową (drukiem 3D).
Dodatkową wartością spotkania (jak zawsze podczas obecności naszych Gości z Opola) była możliwość odbycia rozmów kuluarowych dotyczących oceny sytuacji w systemie kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej oraz uczelni wyższej. W rozmowach tych uczestniczyli również: Dyrektor Centrum – Sławomir Janowski, Wicedyrektor – Marek Chrobok oraz Kierownik- Leszek Kuzdrowski. Ogromnym ułatwieniem w znalezieniu wspólnoty tematycznej rozmów jest fakt, że Pan Profesor Krzysztof Żak to absolwent raciborskiego „Mechanika” z roku 1997. Podczas wymiany poglądów wskazano, że utrzymywanie ścisłych kontaktów pomiędzy szkołami średnimi i wyższymi uczelniami technicznymi ułatwia odpowiednie ustawienie wymagań dydaktycznych dotyczących zajęć realizowanych (zwłaszcza) na pierwszym roku studiów. Pracownicy dydaktyczni uczelni wyższych mają szerszy obraz zmian wprowadzonych kolejnymi reformami systemu kształcenia branżowego/zawodowego oraz (to obecny problem) wpływu kształcenia zdalnego na ogólny poziom wiedzy uczniów szkół średnich.
Pragnę dodać, że w ramach współpracy z Wydziałem Mechanicznym PO planujemy organizację kolejnych spotkań pracowników naukowych z młodzieżą naszego Centrum- dotyczy przyszłego roku szkolnego/akademickiego.

Mirosław Uliczka