KONKURS PRAC UCZNIOWSKICH 2023

KONKURS PRAC UCZNIOWSKICH 2023

Serdecznie zapraszamy uczniów klas technikum i szkoły branżowej do wypromowania swoich pasji, talentów i technicznych umiejętności w ramach kolejnej edycji „Konkursu prac uczniowskich”. Poszukujemy osób zainteresowanych problematyką wynalazczą i racjonalizatorską, chętnych do podejmowania niekonwencjonalnych działań projektowych.

Proponowane kategorie prezentowanych prac:

  • pomoc dydaktyczna (model fizyczny, urządzenie cyfrowe, prototypy maszyn, filmy naukowe, schematy procesów technologicznych itp.)

  • pomysł ekologiczny (opracowania poświęcone problematyce z zakresu ochrony środowiska, zagadnienia dotyczące geologii, materiałoznawstwa, przyrody itp.)

  • pomysł techniczny (innowacyjne rozwiązania techniczne, projekty racjonalizatorskie, nowoczesne sposoby wytwarzania, zwiększanie użyteczności wyrobu itp.)

  • usprawnienie softwarowo – techniczne (programy komputerowe, które w powiązaniu z konkretnymi urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania w szkole, firmie itp.)

Do konkursu nie można zgłaszać prac prezentowanych w ubiegłych latach, za wyjątkiem tych, które zostały znacząco zmodyfikowane, wyposażone w nowe funkcje, moduły, możliwości.

Najlepsze prace wyłonią uczniowie i nauczyciele „Mechanika”, zaproszeni pracodawcy oraz przedstawiciele powiatu. Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia do dnia 28 lutego 2023 r. przyjmują:

  • Pani Małgorzata Jończyk (s. A17)

  • Pan Janusz Matyja (s. B34)

To niepowtarzalna okazja, aby Wasze nowatorskie rozwiązania ujrzały światło dzienne. Liczymy na Waszą pomysłowość i innowacyjność!

Małgorzata Jończyk
Janusz Matyja