KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W związku z podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 389 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trzeciego stopnia alarmowego CRP oraz 388 z dnia 30 listopada 2022 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  do 28 lutego 2023r. wprowadzony zostaje zakaz wstępu do szkoły osób postronnych.
Zakaz nie dotyczy: pracowników, uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

  1. Rodziców/prawnych opiekunów proszę o kontaktowanie się z nauczycielami poprzez e-dziennik. Wizyty w szkole należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
  2. Z dyrekcją szkoły i sekretariatem należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.
    Numer telefonu do sekretariatu: 32 4153388
    Adres e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl
  3. Wejście na teren szkoły osobom postronnym możliwy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem Centrum.