Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne

„Uzależnienie? Przecież nie Ja!!!”
W minionych dniach uczniowie klas drugich technikum wzięli udział w warsztatach profilaktycznych „Uzależnienie? Przecież nie Ja!!!”. Spotkania prowadził psychoterapeuta Pan Dariusz Pietrek ze Śląskiego Centrum Profilaktyki. Zajęcia młodzież oceniła jako bardzo interesujące i wartościowe.
Blok dwugodzinnych zajęć dla każdej klasy drugiej poruszał następujące zagadnienia:

JESTEM ADOLESCENTEM, CZYLI O MĄDRYM POSZUKIWANIU SIEBIE
Zwrócono uwagę na przeżywane przez młodzież stany psycho-fizyczne, a także na związek między etapami dorastania a pojawianiem się pierwszych związków emocjonalnych oraz zachowań ryzykownych.

NASZ „HEJT” CODZIENNY
Rozmowa o zasadach komunikacji międzyludzkiej z uwzględnieniem komunikacji internetowej. Smutny współczesny problem samotności w sieci, lęku przed drugim człowiekiem i ponoszonych kosztów w trakcie dorastania.

CZY MOGĘ OSIĄGNĄĆ SUKCES ?
Młodzież często używa stwierdzenia, że nie posiada talentów i zalet, natomiast są zbiorem wad. Zajęcia miały uświadomić, że jest dokładnie odwrotnie. Talent do czegoś ma każdy człowiek. Problem jest tylko jeden – co z nim robi?

AGRESJA – W DOMU, SZKOLE CZY GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ – CO W ZAMIAN?
Pojawia się refleksja nad problem agresji i przemocy, jaka jest ich przyczyna, gdzie się pojawia (dom, szkoła, grupa rówieśnicza) oraz nad sposobami przeciwdziałania takim zachowaniom 
w domu, szkole itd. Zajęcia były ukierunkowane na kwestię poczucia własnej wartości.

BB