UWAGA NOWY KONKURS!

UWAGA NOWY KONKURS!

Współpraca z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Konkurs związany z wyłonieniem Ambasadora Wydziału Mechanicznego Technologicznego
Politechniki Śląskiej.

W związku z nawiązaniem współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach zapraszam chętnych uczniów naszego Centrum do wzięcia udziału w konkursie na Ambasadora Wydziału Mechanicznego Technologicznego tej Uczelni.

Ambasadorem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
może być uczeń szkoły, który zostanie wybrany w drodze konkursu ogłoszonego przez Wydział MT PŚ.

Ambasador powoływany jest na każdy kolejny rok akademicki.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest (szczegóły zostały ujęte w załączniku/plakacie):

– narysowanie robota przyszłości z 2045 roku,

– krótki opis jego zastosowania i funkcji,

– nadanie mu nazwy,

-wysłanie projektu (do 31.05.2022) na adres:    RMT@polsl.pl

W dniu 02.06.2022 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego wyłonienia ambasadorów WMT PŚ.

Więcej informacji szczegółowych ujęto w załączonych materiałach:

ZAŁOŻENIA PROGRAMU >>Kliknij<<

PLAKAT >> Kliknij<<

 

Mirosław Uliczka.