Egzamin stażowy naszych uczniów…

Egzamin stażowy naszych uczniów…

STAŻYŚCI PROJEKTU „ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY” ZDAJĄ EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ POWOŁANĄ PRZEZ  IZBĘ RZEMIEŚLNICZĄ ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W KATOWICACH

W związku z zakończonym stażem zawodowym zrealizowanym w ramach PROJEKTU UE „Śląskie. Zawodowcy”/ II nabór, w dniu 19.11.2021 r. sześciu stażystów z klas 3eT i 3kT (Mateusz Krybus, Bartosz Kubek, Mateusz Iwanicki, Robert Krolik, Piotr Jakubowski, Jakub Rygiel) przystąpiło do egzaminu stażowego zorganizowanego wspólnie z partnerem projektu- Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach reprezentowaną przez Kierownika Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych- Panią Laurencję Krenzel.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” oraz definicjami funkcjonującymi w rzemiośle, każdy uczestnik stażu winien dodatkowo zdać egzamin sprawdzający przed komisją egzaminacyjną powołaną przez (w naszym przypadku) Izbę Rzemieślniczą w Katowicach.

Egzamin z kwalifikacji ELE.02. (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych) składał się z części praktycznej i teoretycznej.
Pod czujnym okiem specjalistów Cechów Rzemiosł Różnych w Raciborzu i Zawierciu (Panowie: Marian Koczwara, Artur Król, Marcin Otlik)) uczniowie, bazując na przekazanych schematach obwodów elektrycznych, przygotowali konkretne układy sterowania i zasilania maszyn elektrycznych. Kolejnym krokiem weryfikacji wiedzy były pytania egzaminatorów dotyczące wykonanej pracy oraz powiązanych z nią wiadomości teoretycznych.

Wszystkim naszym stażystom udało się wykonać dedykowane ćwiczenia, a poziom odpowiedzi ustnych został wysoko oceniony przez członków komisji egzaminacyjnej.

W najbliższym czasie każdy stażysta otrzyma zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie rzemieślniczej kwalifikacji zawodowej ELE.02. – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Dyrekcja „Mechanika” żywi nadzieję, że to dodatkowe działanie poszerzy i ugruntuje dobre relacje naszego Centrum z organizacjami rzemieślniczymi funkcjonującymi w rejonie Raciborza.

Chciałbym serdecznie podziękować Panu  Marcinowi Doczumińskiemu, opiekunowi sali B1, za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu egzaminu oraz merytoryczny nadzór nad kontaktami z członkami komisji egzaminacyjnej IR w Katowicach.

Mirosław Uliczka