Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – 01.09.2021r.:

Klasy I – 9.00 – boisko szkolne, a następnie spotkanie z wychowawcami

Klasy II – IV Technikum nr 4 oraz II – III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 – 9.00 z wychowawcami klas według poniższego harmonogramu:

Klasa Sala lekcyjna Klasa Sala lekcyjna
Technikum nr 4 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4
IIa 34 IIa 33
IIb 54 IIb 40
IIc 39 IIc B5
IId 15 IIIa 56
IIe 42 IIIb 53
IIIa 10a IIIc 38
IIIb 10b IIIe 7b
IIIc 50 IIIf B34
IIId 11 IIIg 49
IIIe B1
IIIg 35
IIIh B7
IIIi B29
IIIj B33
IIIk 41
IVa 51
IVb B48
IVc 52
IVd 17
IVe 16
IVf 48

Uczniowie wchodzą do budynku wyznaczonym wejściem w maseczce zakrywającej usta i nos oraz dezynfekując ręce:

Wejście przez bramę od strony Zamku i następnie na boisko szkolne: klasy I (wszystkie)

Wejście główne do budynku B – klasy IIIe T,  IIIi T, IIIj T

Wejście do budynku B bramą od strony ul. Armii Krajowej – klasy IVb T oraz IIc B, IIIf B 

Wejście główne do budynku A – klasy: IIA T, IIb T, IIc T, IId T, IIe T, IVa T, IVc T, IVd T, 

Wejście na małą salę gimnastyczną (od strony boiska) – klasy: IIIa T, IIIb T, IIIc T, IIId T, IVe T, IVf T

Wejście od strony budynku B – klasy: IIa B, IIb B, IIIa B, IIIb B, IIIc B, IIIe B, IIIg B

Klasy: IIIa T oraz IIIh T przychodzą zgodnie z informacją otrzymaną od wychowawców.

Obowiązuje strój galowy.