Przyjaciele z Europy badają swoją międzywojenną historię. Spotkanie przedstawicieli miast partnerskich w Lublanie

Przyjaciele z Europy badają swoją międzywojenną historię. Spotkanie przedstawicieli miast partnerskich w Lublanie

Grupa uczniów naszej szkoły: Agnieszka Wilczek i Mateusz Kurij z klasy IV c T, Krzysztof Płaczek z klasy II d T, Jakob Sulski z klasy II e T i Dawid Glania z klasy III h T, wraz z naszym nauczycielem a zarazem prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej drem Piotrem Sputem, bierze udział, wspólnie z zaprzyjaźnionymi organizacjami z wielu europejskich państw, w kilku dużych projektach historycznych, których realizacja zaplanowana jest na lata 2020-2025. Warto dodać, że uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły od lat uczestniczą w wielu projektach podejmowanych przez TMZR. Od wielu lat w projektach biorą też udział pracownicy raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – mgr Sonia Ciupke i dr Renata Sput. Warto dodać, że obie instytucje – PWSZ i TMZR wiąże od kilkunastu lat umowa o współpracy. Dotyczy to także naszego CKZiU nr 2 „Mechanik”.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej od wielu lat prowadzi wspólne badania historyczne z wieloma zaprzyjaźnionymi miastami z całej Europy. Najwcześniej współpracę nawiązano z miastem Leverkusen w Nadrenii Północnej – Westfalii. Leverkusen jest miastem partnerskim Raciborza od roku 2002. Początki współpracy TMZR oraz OGV (Towarzystwo Historyczne z Leverkusen) sięgają 2005 roku. 12 września 2006 roku podpisano pomiędzy dwoma towarzystwami historycznymi deklarację partnerstwa.
W kolejnych latach delegacje z Raciborza uczestniczyły w imprezach organizowanych przez OGV. W roku 2010, z okazji 50 rocznicy założenia TMZR, delegacja OGV Leverkusen przyjechała do Raciborza i wzięła udział w uroczystych obchodach wspomnianej rocznicy. Od roku 2011 trwały wspólne prace nad stworzeniem wspólnego projektu dotyczącego zbliżającej się 100 rocznicy wielkiej wojny. Plany te nabrały konkretnych kształtów w roku 2013. Do roku 2018 zrealizowano duży projekt pt. „I wojna światowa – euforia i nowy początek: rozwój i postrzeganie w miastach europejskich w roku 1914 oraz w roku 1918“ . W ramach projektu zorganizowano w latach 2014 oraz 2018 w Domu Historii Miasta Leverkusen dwie wystawy o I wojnie światowej w miastach partnerskich. Podobną wystawę zorganizowano też w siedzibie TMZR przy ul. Długiej 9 w Raciborzu oraz w kilku miastach partnerskich. W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono w roku 20217 warsztaty naukowe o tematyce I wojny światowej i jej przebiegu w każdym z partnerskich miast. Wydano dwie duże publikacje książkowe, których współautorami byli członkowie raciborskiego TMZR dr Renata Sput oraz dr Piotr Sput.
W latach 2020-2023 realizujemy zatwierdzony i dofinansowany przez UE Projekt europejski w ramach programu Erasmus + Antrags-Nr.: 2020-1-DE02-KA204-007747; Projekttitel: StadtRäume. „Eine europäische Kulturgeschichte zwischen 1918 und 1939 als multilingualer und variabler Filmbaukasten“ („Przestrzenie miejskie. Historia kultury europejskiej jako wielojęzyczny, wielowarstwowy i wielowątkowy dokumentalny przekaz filmowy”). Projekt dostał dofinansowanie główne w wysokości ponad 448 000 euro oraz drobniejsze dofinansowania z innych źródeł (w sumie ok. 700 000 euro).

Spotkanie robocze w Lublanie 19-23 sierpnia 2021

W okresie wakacji, w ramach wspomnianego wyżej projektu, w dniach od 19 do 23 sierpnia, spora grupa raciborzan, w tym nauczyciel i uczniowie z naszej szkoły, polecieli na workshop do Lublany, gdzie na kilku konferencjach przedstawiano materiały archiwalne w postaci prelekcji i prezentacji multimedialnych do planowanych filmów, wystaw i publikacji zwartych.
W warsztatach brali udział członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, Stowarzyszenia Odra 45 oraz grupa młodzieżowa, w skład której weszli uczniowie CKZiU nr 2 w Raciborzu: Agnieszka Wilczek z klasy IV c T oraz Krzysztof Płaczek z klasy II d T.
We wspomnianym przedsięwzięciu biorą udział przedstawiciele władz samorządowych miast partnerskich, historycy z miejscowych uczelni, przedstawiciele współpracujących towarzystw historycznych oraz muzeów z miast; Bracknell z Anglii, Jülich, Leverkusen i Schwedt z Niemiec, Raciborza, Lublany ze Słowenii, Oulu z Finlandii i Villenueve d’ Ascq z Francji. Z większością tych organizacji Piotr Sput, także uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, wraz z członkami TMZR oraz Urzędem Miasta Racibórz, współpracuje już od wielu lat.
Grupa raciborska poleciała 19 sierpnia z Katowic do Frankfurtu nad Menem, gdzie spotkaliśmy przyjaciół z Niemiec i Francji. Potem wspólnie polecieliśmy do Lublany. Tam, już w pierwszym dniu zwiedziliśmy wspomnianą stolicę Słowenii, która jest miastem przeuroczym. Wszystkie delegacje spotkały się przy uroczystej kolacji w City Hotel w centrum Lublany, które to spotkanie trwało do późnych godzin nocnych.
W dniach następnych odbyliśmy szereg konferencji i narad, wspólnych oraz w grupach roboczych (dotyczących Public relations (PR), treści wystaw, publikacji i filmów, finansów, realizacji filmów, obradowały też grupa młodzieżowa oraz informatyczna).
W sobotę zwiedziliśmy m.in. Uniwersytet w Lublanie, gdzie wysłuchaliśmy kilku interesujących wykładów związanych z historią i kulturą terenów, tworzących od niedawna jedno z najmniejszych państw Unii Europejskiej – Słowenię. Wieczorem zwiedziliśmy z przewodnikiem starówkę oraz kilka ciekawych instytucji kulturalnych.
Niedziela była dniem zwiedzania. Rano pojechaliśmy zwiedzać skalną warownię zwaną Predjama. Następnie odwiedziliśmy skansen wojskowy w Pivce. Po południu pojechaliśmy na uroczy półwysep Piran, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Morskie. Dla wielu najpiękniejszym momentem była z pewnością wieczorna kąpiel w bardzo ciepłym i czystym Adriatyku.
W poniedziałek wczesnym rankiem, pełni wrażeń i nieco zmęczeni, pojechaliśmy na lotnisko w Lublanie i przez Frankfurt i Katowice wróciliśmy do domu.
Warto wspomnieć, że w latach 2021-2025 będziemy jeszcze realizować dwa inne projekty dotyczące historii międzywojennej Europy oraz wspólnych i podobnych losów Nadrenii i Górnego Śląska w okresie po I wojnie światowej. Wspomniane projekty otrzymały już częściowe finansowanie, w sumie kilkuset tysięcy euro. Jeden z nich, projekt „Początek, przebudowa, kontynuacja. Rozwój przestrzeni miejskich w okresie międzywojennym w Europie na przykładzie miastach partnerskich, biorących udział w projekcie” (Aufbruch, Neugestaltung und Kontinuitäten. Europäische Stadtentwicklung in der Zwischenkriegszeit 1918-1939), który będzie realizowany w latach 2022-2025, dostał już dofinansowanie z różnych instytucji w wysokości ponad 200 000 euro.
W ramach obecnie realizowanego projektu („Przestrzenie miejskie. Historia kultury europejskiej, jako wielojęzyczny, wielowarstwowy i wielowątkowy dokumentalny przekaz filmowy”) planujemy zrealizować kilkadziesiąt filmów dokumentalnych (w tym ok. dziesięciu filmów o Raciborzu) w kilku językach, dotyczących międzywojennej historii, polityki, życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego naszych miast, kilku wystaw i publikacji zwartej. Plonem innych projektów będą zasoby internetowe, artykuły, wydawnictwa zwarte, wystawy i inne, przedstawiające szeroko rozumianą historię i kulturę międzywojenną naszych miast i krajów.
Za kilka dni, od 9 do 13 września partnerzy, także uczniowie i nauczyciel z naszej szkoły, spotykają się na tradycyjnym festynie historycznym w partnerskim mieście Raciborza – Leverkusen. Do naszego głównego partnera lecą Agnieszka Wilczek i Mateusz Kurij z klasy IV c T oraz Krzysztof Płaczek z klasy II d T pod opieką swego nauczyciela i koordynatora projektu dra Piotra Sputa. Wszelkie koszty przelotów, hoteli i inne są pokrywane z budżetu projektu. To samo dotyczy innych spotkań w miastach partnerskich. Relację z tego spotkania również prześlemy do mediów.
W październiku 2022 roku planujemy duże, kilkudniowe spotkanie (workshop) w Raciborzu, na które przyjadą przedstawiciele wszystkich partnerskich miast. Finansowanie wszelkich wydatków z tym związanych, w wysokości ok. 35 000 euro jest zapewnione. Grupa młodzieżowa z naszej szkoły oraz Towarzystwo Miłośni Ziemi Raciborskiej będą czynnie uczestniczyć w planowanym spotkaniu oraz sprawować honory gospodarza spotkania. Planowany workshop i spotkania będą przeprowadzone w jednej z instytucji kulturalnych naszego miasta oraz innych centrach kongresowo-hotelowych w okolicy. O wszystkich przedsięwzięciach, spotkaniach, warsztatach będziemy informować społeczność szkolną na bieżąco.

Piotr Sput

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ >> KLIKNIJ<<