Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w „Mechaniku”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w „Mechaniku”

Informujemy, iż Technikum nr 4 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu otrzymało wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Zostaliśmy wyróżnieni już po raz drugi!

Dofinansowanie, wraz z 20% wkładem własnym Powiatu Raciborskiego, wynosi 15 000 zł. Otrzymane środki, zgodnie z wytycznymi Programu, przeznaczone będą na zakup nowości wydawniczych – książek niebędących podręcznikami, lektur obowiązkowych i uzupełniających, książek o tematyce historycznej, elementów wyposażenia biblioteki oraz na działania promujące czytelnictwo