„Mikołajki matematyczne” w Mechaniku!

„Mikołajki matematyczne” w Mechaniku!

6 grudnia 2021r. już po raz kolejny w „Mechaniku” odbył się konkurs matematyczny dla klas pierwszych technikum przygotowany przez nauczycielki matematyki: Małgorzatę Jończyk i Elżbietę Świętanowską.

Konkurs przeprowadzili uczniowie klasy 3gT: Kacper Kowol, Aleksander Sienkiewicz, Kamil Żychoń oraz Oskar Chmura.

Uczestnicy konkursu podczas pierwszego etapu, którym była prezentacja,  mieli możliwość zapoznania się z teorią fraktali oraz ich zastosowaniem w różnych dziedzinach życia, a następnie w drugim etapie mogli wykazać się stopniem zapamiętania informacji podanych w prezentacji oraz  refleksem podczas konkursu online. Końcowym etapem matematycznych zmagań była część zadaniowa oraz praktyczna: konstrukcja „płatka Kocha” i wykonanie płatka śniegu zgodnie z instrukcją.

I miejsce Łukasz Łyczek klasa 1bT
II miejsce Damian Adamek 1cT
III miejsce ex aequo: Tomasz Marek 1dT oraz Jakub Mrozek 1eT.

Gratulujemy!

Każdy uczestnik otrzymał prezent i słodki upominek. Sponsorem nagród byli:
firma Nexans s
półka z o.o. oraz Rada Rodziców CKZiU nr 2 Mechanik w Raciborzu. Serdecznie dziękujemy!