„Mechanik” na Politechnice Opolskiej

„Mechanik” na Politechnice Opolskiej

22 listopada 2021 r. uczniowie naszego Centrum mieli okazję uczestniczyć w sesji laboratoryjnej prowadzonej przez pracowników naukowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.

Podczas zajęć zrealizowano następujące tematy:

  1. Technologia IoT w przemyśle i w życiu codziennym – prowadzący: dr hab. inż. Sebastian Brol, prof. uczelni
  2. Małe struktury do wielkich zadań. Świat w obiektywie mikroskopu elektronowego – prowadzący: dr hab. inż. Joanna Małecka, prof. uczelni
  3. Dlaczego samolot lata? – prowadzący: dr inż. Mirosław Kabaciński
  4. Badania zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych – prowadzący: dr inż. Zbigniew Marciniak
  5. Automatyczna skrzynia CVT. Budowy układu CVT i sposobu jego sterowania – prowadzący: dr inż. Krzysztof Prażnowski
  6. Przyrządy wirtualne – sterownik napędu z silnikiem krokowym – prowadzący: dr hab. inż. Roland Pawliczek, prof. uczelni
  7. Zastosowanie inżynierii odwrotnej w przemyśle – prowadzący dr hab. inż. Krzysztof Żak, prof. uczelni
  8. Wybrane zagadnienia obróbki elektroerozyjnej – prowadzący dr inż. Roman Chudy

W zajęciach uczestniczyli uczniowie z kierunków technik mechanik oraz technik mechatronik.

Sesja laboratoryjna została przeprowadzona na Politechnice Opolskiej w ramach realizowanego w naszym Centrum projektu pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wizyta uczniów naszego Centrum na Politechnice Opolskiej związana była także z działaniami określonymi w porozumieniu o współpracy między „Mechanikiem” a Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Jednym z celów porozumienia jest patronat sprawowany przez Wydział Mechaniczny oraz opieka naukowo – dydaktyczna nad  klasami (głównie technik mechanik) poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne.