Kwalifikacje zawodowe – odbiór dyplomów i termin składania deklaracji

Kwalifikacje zawodowe – odbiór dyplomów i termin składania deklaracji

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku, termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2021 został ustalony na

8 września 2021 roku.

Świadectwa i dyplomy będą do odbioru w szkole od 9 września 2021 roku.

Deklaracje na kolejną sesję egzaminacyjną

styczeń – luty 2022

należy złożyć w szkole do 15 września 2021 roku

Deklaracja (Załącznik 3 – dla formuły dwuliterowej 2017 np. EE.02 oraz Załącznik 3a – dla formuły trzyliterowej 2019 np. ELE.02 ) do pobrania ze strony www.oke.jaworzno.pl

w sekretariacie szkoły lub ze strony „Mechanika”.

Linki do pobrania deklaracji:

deklaracje-Formula 2017

deklaracje-formula 2019