KONKURS „Mechatrap racers- wyścigi pojazdów z napędem mechanizmu pułapki na myszy” Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

KONKURS „Mechatrap racers- wyścigi pojazdów z napędem mechanizmu pułapki na myszy” Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

W związku z wpływem propozycji udziału w  Konkursie „Mechatrap racers…” (Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej) zapraszam chętnych uczniów do współpracy.

Celem głównym Konkursu jest udział uczestników w wyścigach zbudowanych przez siebie pojazdów o napędzie opierającym  się o pułapkę na myszy.

Ustanowiono dwie kategorie, do których mogą być zgłaszane pojazdy (tekst zaczerpnięto z regulaminu Konkursu):

– przejazd na czas na odcinku 10m na jednym napięciu mechanizmu pułapki,
– przejazd na najdłuższą odległość na jednym napięciu mechanizmu pułapki.

Uczestnicy budują swoje pojazdy w oparciu o dostarczoną przez Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej pułapkę na myszy. Mogą być wykorzystane dowolne elementy konstrukcyjne z wykluczeniem elementów  napędów elektroniczno-elektrycznych czy innych typów napędów poza napędem wynikającym z dostarczonej przez organizatora konstrukcji pułapki (wyzwalanie energii podczas uruchomienia pułapki na myszy).

Pułapkę otrzymują uczestnicy niezwłocznie po dokonaniu zgłoszeń.

Zgłoszenia prac do Konkursu przyjmowane są do dnia 01.06.2022r. (20.00), a same zawody odbędą się w Opolu w dniu 15.06.2022r. (więcej szczegółów w regulaminie).

Szczegółowe informacje o Konkursie zostały zamieszczone w załączniku (Regulamin Konkursu).

Nauczyciele przedmiotów zawodowych: Marek Chrobok, Andrzej Miketa, Damian Raida, Marcin Doczumiński, Szymon Kuźmiński, Sebastian Kretek,) tworzą zespół doradczy – w przypadku pytań/wątpliwości wymienione  osoby posłużą pomocą merytoryczną. Zespół ten dokona także wstępnego typowania projektów w przypadku dużego zainteresowania uczniów.

Z zapisu regulaminu wynika, że nie ma ograniczeń co do liczby uczestników z danej szkoły (pojedyncza praca może być dziełem zespołu złożonego maksymalnie  3 osób).

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN KONKURSU  –  >>KLIKNIJ<<

 Mirosław Uliczka.