Jubileuszowe spotkanie przyjaciół

Jubileuszowe spotkanie przyjaciół

22 czerwca 2022r. w Opawie miały miejsce obchody 30 – lecia współpracy Střední škola technickej „Kolofik” oraz CKZiU nr 2 „Mechanik”. W 1992r. w siedzibie raciborskiego „Mechanika” odbyło się spotkanie ówczesnych dyrektorów obu szkół: Pani Krystyny Stoczek oraz dr. Jaroslava Burdy. Jak się okazało, inicjatywa dyrektora Burdy stała się początkiem wspaniałej współpracy i – dzisiaj na pewno można to powiedzieć – przyjaźni. W ciągu tych 30 lat szkoły zmieniały swe nazwy, zmieniali się dyrektorzy i nauczyciele, zmieniali się uczniowie, a wzajemne kontakty trwały, trwają i będą trwały.
O historii wzajemnych kontaktów mówili: inicjator współpracy: Jaroslav Burda ze strony czeskiej oraz ze strony polskiej – Jan Cieślak (emerytowany nauczyciel „Mechanika”). W obu wystąpieniach było dużo humoru oraz wzruszeń.
W jubileuszowym spotkaniu wziął także udział Starosta Raciborski – Pan Grzegorz Swoboda, a swoje słowo skierował do zebranych Primator Opawy – Pan Tomas Navratil. O stronę kulturalną zadbali uczniowie i nauczyciele Konserwatorium Kościelnego Zakonu Niemieckiego w Opawie, którzy za swoje występy zostali nagrodzeni zasłużonymi brawami.
Po części oficjalnej dalsza część programu upłynęła w miłej, nieformalnej atmosferze, na wspomnieniach, dzieleniu się doświadczeniami.
Wierzymy, że to jubileuszowe spotkanie nie było ostatnim, a dobre relacje między obiema szkołami będą nadal rozwijane.