Informacja dla kandydatów do szkoły

Informacja dla kandydatów do szkoły

Przypominamy, że do 28 lipca 2022r. osoby zakwalifikowane zobowiązane są do dostarczenia do szkoły:
1)oryginały świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu (jeżeli nie dostarczyły ich wcześniej)
2) dwa podpisane zdjęcia
3) kserokopię aktu urodzenia

Kandydaci do Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 w zawodach: operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych otrzymają skierowania na badania lekarza pracy. Badania odbędą się w siedzibie CKZiU nr 2 „Mechanik”. O konkretnej dacie poinformują pracownicy sekretariatu.

W dniu badania kandydat musi posiadać ze sobą:
1) skierowanie oraz otrzymane z nim dokumenty (wszystkie wypisane czytelnie i podpisane)
2) dokument tożsamości ze zdjęciem
3) maseczkę ochronną

Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach: 8.00 – 15.00