DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W „MECHANIKU”

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W „MECHANIKU”

Poznawanie nowych języków, kultur oraz tradycji sprzyja kształtowaniu postawy tolerancji i szacunku do innych ludzi, co jest jednym z głównych celów Dnia Języków Obcych. Podążając za słowami Ludwiga Wittgensteina: „Granice mojego języka są granicami mojego świata”, nauczyciele języków obcych przeprowadzili 27 września kolejną edycję Dnia Języków Obcych w naszej szkole. Uczniowie w ramach zajęć z języka angielskiego i niemieckiego doskonalili swoje znajomości językowe. Były one wykorzystywane m.in. w sytuacjach interpersonalnych: odgrywanych dialogach czy scenkach oraz quizie kulturoznawczym. Aby urozmaicić zajęcia nauczyciele pracowali różnymi metodami, starali się mobilizować uczniów różnymi bodźcami, takimi jak muzyka, film, quiz kulturoznawczy, burza mózgów, asocjogram, gra w „ Państwa miasta”, czy pogadanka. W ramach lekcji odbyły się również spotkania z Native speakerem panią Helen Jones. Wszystkie te metody i techniki edukacyjne służyły po to, aby uświadomić uczniom korzyści płynące z umiejętności posługiwania się językami obcymi.

Katarzyna Koczy i Martyna Swoboda

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ  >>KLIKNIJ<<