DODATKOWY TERMIN SZCZEPIEŃ przeciwko Covid-19

DODATKOWY TERMIN SZCZEPIEŃ przeciwko Covid-19

Informujemy, że dodatkowy termin szczepienia przeciwko Covod-19 został ustalony na dzień 15.09.2021 r. tj. środa od godz. 15.00 w punkcie szczepień powszechnych przy ul. Wileńskiej 6 w Raciborzu (sala gimn. CKZiU nr 1).

Informujemy jednocześnie, że do punktu szczepień można się również zgłosić indywidualnie w pozostałe dni tygodnia tj. w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 16.00 do 18.00.

Osoby niepełnoletnie mogą dokonać szczepienia wyłącznie z rodzicem, opiekunem prawnym.