Zmarł ksiądz Krzysztof Niebudek

Zmarł ksiądz Krzysztof Niebudek

 Ze smutkiem informujemy, że 8 listopada 2020r. zmarł ks. Krzysztof Niebudek – nauczyciel „Mechanika” w latach 1997 – 2001. Pamiętamy Go jako człowieka dobrego, katechetę, który całym sobą pokazywał to, w co wierzył i jak postrzegał świat i drugiego człowieka.
Tak wspomina ks. Krzysztofa Teresa Paskuda:
„Musiałeś odejść, nie byłeś z tego świata” – to taka parafraza „Trenu Fortynbrasa” Z. Herberta.
Zakochany w miłości jak święty Franciszek. Nie bał się śmieszności wśród młodzieży. W porę i nie w porę opowiadał swoim uczniom, że miłość nie jest kochana. Czasami mówił tylko do jednego słuchacza… wiem, bo siedziałam na zapleczu 50.
Święty, trochę szalony w tym swoim powołaniu”.
Rodzinie i bliskim ks. Krzysztofa Niebudka składamy serdeczne wyrazy współczucia.
                                                                                                                                        Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie „Mechanika”