Wyniki rekrutacji – projekt edukacyjny

Wyniki rekrutacji – projekt edukacyjny

Informujemy, że komisja w wyniku procesu rekrutacji, dokonała naboru uczestników projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II”.

Lista osób, które zostały zakwalifikowane do wybranych form wsparcia w ramach w/w projektu, została wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń w budynku A, 1 piętro.

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu 32 415 33 88.