Wewnętrzne harmonogramy egzaminów zawodowych dla Technikum nr 4, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 oraz kursu KKZ

Wewnętrzne harmonogramy egzaminów zawodowych dla Technikum nr 4, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 oraz kursu KKZ

Kursy KKZ:

Na korytarzu w budynku A, na 1 piętrze wywieszone zostały listy zdających EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w sesji czerwiec-lipiec 2021.
Wszystkich zdających, którzy złożyli deklaracje prosimy o zapoznanie się z datą egzaminu, miejscem egzaminu i godziną rozpoczęcia egzaminu.
Wszelkie uwagi należy niezwłocznie zgłaszać do wicedyrektora Piotra Nachlika  lub  w sekretariacie szkoły.